Instrukcja montażu 4 języki

Frame 7 (1)

⇒ Meble posiadają instrukcję montażową w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim