Dostawa

DOSTAWA

  1. Zamówione towary mogą być dostarczane poprzez spedycję delegowaną przez Sprzedającego oraz mogą być odbierane poprzez transport własny lub delegowany przez Kontrahenta.
  2. W momencie dostarczenia przesyłki Kontrahentowi przez Sprzedającego lub przy odbiorze własnym Kontrahenta winien ocenić on jej stan zewnętrzny. Przesyłka każdorazowo jest szczelnie zapakowana  w przezroczysta folię typ stretch oraz  nieodklejalne banderole Sprzedającego. W przypadku rozdarć folii stretch , braku banderoli lub widocznych śladów ich ponownego przyklejania ,uszkodzeń mechanicznych kartonów należy w obecności kuriera lub pracowników magazynu Sprzedającego sporządzić protokół reklamacyjny.
  3. Kontrahent powinien ocenić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Kontrahent powinien w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier), zawierający opis uszkodzenia , a następnie o tym fakcie poinformować niezwłocznie Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.
  4. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od gabarytów ostatecznych i wagi zamawianych towarów.
  5. W momencie przyjęcia towaru Kontrahent zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kontrahenta.
  6. Zakupione towary wysyłamy specjalistycznymi firmami kurierskimi – aktualnymi operatorami spedycyjnymi są firmy: Geis lub Schenker
  7. Kurierzy nie wnoszą zakupionych towarów do domu/mieszkania.
  8. Przesyłki paletowe dostarczane są zazwyczaj do godziny 15:00.
  9. Każda ponowna próba dostarczenia przesyłki, która spowodowana jest brakiem kontaktu z Kontrahentem lub niemożliwością fizycznego dostarczenia towaru spowodowanym brakiem lub znacznym utrudnieniem możliwości dojazdu pod wskazany przez Kupującego adres lub niemożliwością dojazdu ze względu na lokalne przepisy o ruchu drogowym jest płatna: 100 zł. Kupujący powinien bezwzględnie poinformować Sprzedającego na etapie potwierdzania gotowości odbioru towaru o wszystkich występujących utrudnieniach logistyczno-drogowo-administracyjnych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić dostarczenie towaru pod wskazany przez Kontrahenta adres.