REALIZOWANE PROJEKTY

meble belini image 15

Przedsiębiorstwo Belini Syntia Skowrońska realizuje umowę o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0153/18 projektu pn. „Implementacja wyników prac B+R nad diagnostycznym system wibroakustycznym, oraz wdrożenie nowego systemu RFID i zrobotyzowanej linii pakującej celem wzrostu konkurencyjności firmy Belini”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Belini. Zostanie on osiągnięty poprzez wdrożenie do infrastruktury produkcyjnej wyników prac B+R nad wibroakustycznym systemem diagnostycznym, nowych rozwiązań z zakresu ICT oraz nowoczesnej, dedykowanej linii pakującej.

Kwota kosztów kwalifikowalnych 8 030 000,00 pln

Kwota dofinansowania 3 613 500,00 pln

meble belini

Przedsiębiorstwo Belini Syntia Skowrońska realizuje umowę o dofinansowanie nr POIR 03.02.01-30-0008/18 projektu pn „Implementacja wyników prac B+R nad opracowaniem ukrytego złącza meblowego (konektora) celem wdrożenia nowego produktu w postaci mebli seryjnych nowej generacji”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Belini, poprzez wdrożenie do oferty nowego i wysoce innowacyjnego produktu w postaci mebli nowej generacji o unikalnych na skalę rynku światowego cechach jakościowych.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 42 359 800,00 pln

Kwota dofinansowania: 19 061 910,00 pln