REALIZOWANE PROJEKTY

meble belini union 1

Przedsiębiorstwo Belini Syntia Skowrońska realizuje umowę o
dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0153/18 projektu pn. „Implementacja
wyników prac B+R nad diagnostycznym system wibroakustycznym, oraz
wdrożenie nowego systemu RFID i zrobotyzowanej linii pakującej celem
wzrostu konkurencyjności firmy Belini”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Belini. Zostanie on
osiągnięty poprzez wdrożenie do infrastruktury produkcyjnej wyników
prac B+R nad wibroakustycznym systemem diagnostycznym, nowych
rozwiązań z zakresu ICT oraz nowoczesnej, dedykowanej linii pakującej.

Kwota kosztów kwalifikowalnych 8 030 000,00 pln

Kwota dofinansowania 3 613 500,00 pln

meble belini union 2

Przedsiębiorstwo Belini Syntia Skowrońska realizuje umowę o
dofinansowanie nr POIR 03.02.01-30-0008/18 projektu pn „Implementacja
wyników prac B+R nad opracowaniem ukrytego złącza meblowego
(konektora) celem wdrożenia nowego produktu w postaci mebli seryjnych
nowej generacji”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności
przedsiębiorstwa Belini, poprzez wdrożenie do oferty nowego i wysoce
innowacyjnego produktu w postaci mebli nowej generacji o unikalnych na
skalę rynku światowego cechach jakościowych.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 42 359 800,00 pln

Kwota dofinansowania: 19 061 910,00 pln