Reklamacje

REKLAMACJE

  1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kontrahenta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kontrahent wedle własnego wyboru może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

c) W obu przypadkach Kontrahent powinien się skontaktować się z działem reklamacji Sprzedającego pod adresem reklamacje@belini.pl z informacją którą drogę wybrał oraz aby ustalić dalszy algorytm postępowania. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kontrahent powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kontrahent domaga się od Sprzedającego. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

  1. Sprzedający poinformuje Kontrahenta o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
  2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem jednego roku od wydania towaru Kontrahentowi (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
  3. W przypadku, gdy Kontrahent nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kontrahent może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
  4. W przypadku zakupów pojedynczych mebli oraz elementów tych samych kolekcji systemowych, Belini nie gwarantuje powtarzalności kolorystycznej frontów, korpusów i blatów / dotyczy to frontów, korpusów i blatów meblowych wykonanych z płyty, jak i szkła kolorowego/ oraz elementów wykonanych z materiałów naturalnych i przetworzonych technologicznie takich jak drewno, kamień ,skóra, elementy stalowe i aluminiowe o naturalnym kolorze oraz lakierowane, malowane itp. Zmienność odcieniowa  związana jest z różnymi partiami technologicznymi i produkcyjnymi, niepowtarzalnością wizualną elementów naturalnych oraz zmianami handlowymi wprowadzanymi przez Producentów podzespołów na które Belini nie ma żadnego wpływu. Materiały meblowe przetworzone składające się z wielu składników takie jak np. płyty meblowe, płyty HDF, fronty meblowe, gąbki, pianki, elementy gumowe itd. maja swoją wymiarową tolerancję technologiczną zgodną z normami producentów. Należy o tym pamiętać w szczególności przy składaniu szafek meblowych, korpusów oraz następowo całych zestawów meblowych. Wymiary poszczególnych elementów składowych mebli jak i finalnie całych mebli mogą się różnić in +/- od tych podawanych na rysunkach technicznych przez Belini. Im więcej składowych wchodzących w skład mebli tym wymiar liniowy może bardziej różnić się od wymiaru z rysunku technicznego. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkiego rodzaju wymiary budowlane w pomieszczeniach /wnęki ,ściany działowe lub ściany finalne/ oraz na ostatecznie montowane elementy wieńczące zestawy meblowe /blaty kuchenne, dodatkowe elementy dekoracyjne, zakończeniowe/. Różnice te nie są podstawą do reklamacji a jedynie wynikają ze specyfiki materiałowej opisanej powyżej.
  5. W przypadku wycofania danego urządzenia lub mebla przez producenta z dystrybucji, Belini zaproponuje towar równowartościowy pod kątem technicznym i estetycznym, w cenie nie niższej jak wycofany
  6. Sprzedający w przypadku zgłoszenia przez Kontrahenta reklamacji ma 14 dni na jej rozpatrzenie