Płatność

PŁATNOŚĆ

  1. Po potwierdzeniu dokonanego zakupu Kontrahent zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
  2. W sklepie BELINI istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego – Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

b) Płatność w systemie ratalnym; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru;

c) Płatność za pomocą kart płatniczych. Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem obsługi kart płatniczych widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

d) Płatność poprzez tzw. systemy szybkiej płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

e) Płatność gotówką w kasie firmy.