Nasze marki

Montaż

powrót

Niektóre wersje produkcyjne mebli posiadają tzw. funkcjonalność lustrzanego odbicia.

Polega to na tym, że można zamienić organizacje wewnętrzną mebla i przesunąć ją ze strony prawej na lewą lub odwrotnie.

Wymagać to będzie zaślepienia uniwersalnych otworów w pojedynczych elementach organizacji mebla.

Nie jest to wada mebli, a jedynie funkcjonalność w rozumieniu technologicznym.